Mlin KLAS d.o.o.


Od 2010 godine svoju delatnost smo proširili na mlinsku industriju, kupovinom mlina u Grgurevcima kod Sremske Mitrovice. Pored postoje'ih metalnih silosa kapaciteta od po 750 tona izgradili smo i četiri nova betonska silosa ukupnog kapaciteta blizu 4000 tona pšenice.


Pumpkin Harvest